Joodse tak

 

Uit het Register van Naamsaanneming / From the Register of Name adoption

Naamsaanneming Abraham Levie Leeraar 

Geboorteaktes / certificates of birth

Geboorteakte Sara leeraar (1816)  Geboorteakte Judic Leeraar (1820)  Geboorteakte Isaak Leeraar (1823) Geboorteakte Saartjen ten Beek, echtgenote van Isaak Leeraar (1823)  Geboorteakte Hartog Leeraar (1854) Geboorteakte Rebecca Kronenberg, echtgenote van Hartog Leeraar (1854)

Geboorteakte Isaak Leeraar (1882)  Geboorteakte Juda Leeraar (1884)  Geboorteakte Isaac Leeraar (1885)  Geboorteakte Elias Leeraar (1886)  Geboorteakte Alexander Leeraar (1888)  Geboorteakte Schoontje Leeraar (1890)

Geboorteakte Saartje Leeraar (1892)  Geboorteakte Mietje Leeraar (1893). Mietje en Jacques Leeraar zijn een tweeling.  Geboorteakte Jacques Leeraar (1893). Jacques en Mietje Leeraar zijn een tweeling.  Geboorteakte Betje Leeraar (1895)  Geboorteakte Maria Leeraar (1896)  Geboorteakte Philip Leeraar (1898)

Geboorteakte Isak Leeraar (1838)  Geboorteakte Salomon Leeraar (1840)  Geboorteakte Betje Leeraar (1842)  Geboorteakte Elias Leeraar (1843)  Geboorteakte Saartje Drukker, echtgenote van Levie Elias Leeraar (1814)  Geboorteakte Leo Korn, echtgenoot van Emma Leeraar (1904)  Uittreksel geboort Juda Leeraar (1936)    

Huwelijksaktes / Certificates of marriage

 Huwelijksakte Judic Leeraar & Abraham Levi de Jong  in Den Bosch op 3 februari 1844  2e pagina huwelijksakte Judic Leeraar & Abraham Levie de Jong    Huwelijksakte Isaak Leeraar en Saartjen ten Beek te Zutphen op 8 augustus 1844  2e pagina van de huwelijksakte Isaak Leeraar en Saartjen ten Beek    Huwelijksakte Hartog Leeraar en Rebecca Kronenberg   Huwelijksakte Alexander Leeraar & Vrouwtje Rodriques te Amsterdam op 15 februari 1912   Uit het DTO-boek van Amsterdam, huwelijk van ouders van Betje Meijer, echtgenote van Elias Abraham Leeraar.  Huwelijksakte Juda Leeraar & Henriette Houtkruijer te Amsterdam op 1 april 1942

 Huwelijksakte Salomon (Jack) Leeraar en Colette Levi Laurenti  Pagina 1 van de huwelijksakte van Emma Leeraar en Leo Korn. Pagina 2 van de huwelijksakte van Emma Leeraar en Leo Korn.

Overlijdensaktes / Certificates of died

Overlijdensakte Abraham Levie Leeraar  Overlijdensakte Elias Abraham Leeraar  Overlijdensakte Betje Meijer  Overlijdensakte Levie Elias Leeraar (1814)  Overlijdensakte Salomon Leeraar (1840)  Overlijdensakte Betje Leeraar (1842)

Overlijdensakte Isaak Leeraar (1823) Overlijdensakte Saartjen ten Beek, echtgenote van Isaak Leeraar (1823)  Overlijdensakte Hartog Leeraar (1854) Overlijdensakte Rebecca Kronenberg (1857)  Overlijdensakte Isaac Leeraar (1882) Overlijdensakte Elias Leeraar (1886) Overlijdensakte Jacques Leeraar (1893)

Overlijdensakte judic Meijer, nicht van Abraham Levie Leeraar en dochter van Clara Levie. Clara is de zus Abraham Levie Leeraar.  Overlijdensakte Keetje Leeraar (1860) De inschrijving van Keetje Leeraar (1860) in het overlijdensregister. Het opbaarhuisje, ook wel menaheir huisje genoemd, op de Joodse begraafplaats in Kralingen. Het opbaarhuisje, ook wel menaheir huisje genoemd, op de Joodse begraafplaats in Kralingen.   Overlijdensakte Isidore Leeraar (1870) Overlijdensakte Helene Levy, echtgenote van Isidore Leeraar (1870)  Overlijdensakte van Judic Leeraar (1820) Overlijdensakte van Abraham Levi de Jong, echtgenoot van Judic Leeraar (1820)