Joodse tak

 

Overige documenten / Documents

 Document van V-o Isedoor Leeraar (1888-1942)  Ledenopgave 1937 van vv Be Quick te Zutphen  Ledenopgave 1924 van vv Be Quick te Zutphen  Trouwboekje Joseph Sanders en Selma Leeraar  Kwitantie van Adéle Leeraar in 1905

 Onderscheiding Heiman Leeraar (1917) voor getoonde moed als pilotenhelper  Vals persoonsbewijs van Heiman Leeraar (1917) als Roelof Jan Smit tijdens de oorlog  Nieuw persoonsbewijs na de oorlog van Heiman Leeraar (1917  Verklaring betr politieke betrouwbaarheid van Heiman Leeraar (1917) 

 Amerikaanse onderscheiding Heiman Leeraar (1917)  The Royal Air Forces Escaping Society voor Heiman Leeraar (1917)  Het Draaginsigne Gewonden voor Heiman Leeraar (1917)  Het Verzetsherdenkingskruis voor Heiman Leeraar (1917)  Het Oorlogsherinneringskruis voor Heiman Leeraar (1917)  Oorkonde behorende bij de bondsmedaille in goud voor Heiman Leeraar (1917)

 Vrijheidsmonument Eemnes Vrijheidsmonument Eemnes, vermelding Heiman Leeraar (1917) op pagina 91 en 92 Vrijheidsmonument Eemnes, vermelding Heiman Leeraar (1917) op pagina 91 en 92  Historische Kring Eemnes Historische kring Eemnes, ‘Krijgsgevangen of bij de Ondergrondse’, Heiman Leeraar (1917) vermeld op pagina 60/61

 Diploma Algemene Handelskennis juli 1947 Hartog Leeraar   Verlovingskaartje Harry Leeraar (1921) en Eef Berg   Memorie van Toelichting betreffende Max Albert de Villeneuve, echtgenoot van Koosje Leeraar (1889)  Een document ter gelegenheid van 50e verjaardag van Samuel Mok, echtgenoot van Rebecca Leeraar (1912).

 Juda Leeraar (1936) als deelnemer aan de 37e Wereldkampioenschappen Schieten te Moskou in 1958.  Juda Leeraar (1936) als deelnemer aan de 37e Wereldkampioenschappen Schieten te Moskou in 1958.  Scheidsrechtersbadge Juda Leeraar  Juda Leeraar (1936) als deelnemer aan de XVII Olympiade te Rome in 1960.  Juda Leeraar (1936) als deelnemer aan de XVII Olympiade te Rome in 1960.

 Ambtenaren stamkaart Albertus Wunnink  Voorkant Japanse interneringskaart Albertus Wunnink  Achterkant Japanse interneringskaart Albertus Wunnink  Opheffen van de zaak die Isaak Leeraar (1885) in 1908 begon en zijn zoon Alexander Leeraar (1910) voortzette. Overzicht van Isaak Leeraar, begonnen in 1908 als "handel in garen en band", Klarendalseweg 528 te Arnhem Inschrijving van Isaak Leeraar (1885) in het Handelsregister in 1908.

 Voorkant Aankoopakte Katoenbaal door Isaac Leeraar (1885-1940) Middenstuk Aankoopakte Katoenbaal door Isaac Leeraar (1885-1940) Achterkant Aankoopakte Katoenbaal door Isaac Leeraar (1885-1940)   Voorkant Verkoopakte Katoenbaal door Cornelia Josephina Gerarda van der Spek, echtgenote van Alexander Leeraar (1910) Achterkant Verkoopakte Katoenbaal door Cornelia Josephina Gerarda van der Spek, echtgenote van Alexander Leeraar (1910)   Voorkant van een boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de synagoge in Zutphen op 29-08-1929. Op deze pagina staat te lezen dat Juda Leeraar (1884) een duur cadeau geeft aan de sjoel, 2 manteltjes die op de wetsrollen werden gespeld.   Deel van het register van de begraafplaats in Zutphen.

 Getuigschrift Rebecca Leeraar (1908) bij het verlaten van het Instituut voor Doofstommen, verkregen in 1925. Verzoek tot Verhuisvergunning na afronding van de opleiding voor Rebecca Leeraar (1908) Als 7 jarig meisje is Rebecca Leeraar (1908) opgenomen in het Guyot Instituut te Groningen, Ze is nummer 6 op de lijst. Als 7 jarig meisje is Rebecca Leeraar (1908) opgenomen in het Guyot Instituut te Groningen, Ze is nummer 6 op de lijst. Keuringsrapport van Rebecca Leeraar (1908). Rebecca verbleef in het Instituut van 20 september 1915 tot 8 juli 1925. Keuringsrapport van Mozes Wertheim (1908), de latere echtgenoot van Rebecca Leeraar (1908). Keuringsrapport van Isaac Leeraar (1919). Isaac verbleef in het Instituut van 8 september 1925 tot 21 juli 1937. Uit het rapport blijkt dat Isaac nierproblemen had, wellicht veroorzaakt door suikerziekte.

 Veelal droegen gemeenten bij aan de verblijfkosten van de leerlingen; vandaar eerst maar eens informeren naar de kosten! Pagina 1 van het antwoord aan de gemeente Lonneker, februari 1933. Pagina 2 van het antwoord aan de gemeente Lonneker, februari 1933. Pagina 1 van de gezondheidsverklaring van Isaac Leeraar(1919). De arts te Zutphen verklaarde dat Isaac verder gezond was. Pagina 2 van de gezondheidsverklaring van Isaac Leeraar(1919). Juda Leeraar (1884) kreeg de papieren mee betreffende zijn zoon Isaac Leeraar (1919), om in Groningen af te geven en getekend notaris Joost Bernard Sölner. Jaarlijks in oktober kregen de kinderen 1 paar nieuwe schoenen. Rebecca Leeraar (1908) wordt vermeld met het initiaal B. van Betsy. Ook werd de achternaam gedurende langere tijd verkeerd gespeld. Tot aan begin jaren worden de “schoenen voor de Israelieten” als zodanig vermeld. Isaac Leeraar (1919) kreeg mollières van kalfsleer, voor 6 gulden! Zwart van kleur.

 Inschrijving van Isaac Leeraar (1919), zoon van Juda Leeraar en Mina Cohen, voor het Guyot Instituut voor Doofstommen te Groningen. Pagina 2 van de Inschrijving van Isaac Leeraar (1919) voor het Guyot Instituut voor Doofstommen te Groningen. Isaac was doofstom, net als zijn zus Rebecca Leeraar (1908). Pagina 3 van de Inschrijving van Isaac Leeraar (1919) voor het Guyot Instituut voor Doofstommen te Groningen.  Medische vragenlijst ingevuld door Juda Leeraar, betreffende zijn zoon Isaac, bij opname. Aangegeven wordt dat de gezondheid verder goed is en dat de doofstomheid aan moederszijde, Mina Cohen, vaker is voorgekomen. Pagina 2 van de medische vragenlijst die Juda Leeraar (1884) voor zijn zoon Isaac heeft ingevuld.  Juda Leeraar geeft op 7 september 1925 toestemming tot opname van zijn zoon Isaac in het Guyot Instituut te Groningen. Pagina 2 van de toestemming die Juda Leeraar geeft voor de opname van zijn zoon Isaac in het Guyot Instituut te Groningen.

 Op 6 februari 1932 schrijft de directie van het Guyot Instituut een brief aan de advocaat Sölner. Hierbij wordt overzicht van de kosten van het verblijf in het Guyot Instituut gegeven. Pagina 2 van de brief die de directie van het Guyot Instituut op 8 maart 1932 schrijft aan de advocaat Sölner en een overzicht geeft van de kosten voor het verblijf in het instituut.  Op 8 maart 1932 schrijft de directie van het Guyot Instituut opnieuw een brief, dit keer aan de gemeente Zutphen. Pagina 2 van de brief die directie van het Guyot Instituut op 8 maart 1932 opnieuw schrijft, dit keer aan de gemeente Zutphen.    

Door dit schrijven van 6 februari 1932, door de waarnemend directeur Kooi, krijgen we inzicht in de kosten voor de leerlingen, maar ook in de totale kosten van het Instituut. Dhr.Kooi schrijft:  vóór 1930 bedroeg het tarief voor  ‘on- en minvermogenden’  Dfl. 90 per jaar en eenmalig Dfl.105 voor de aanschaf van  ‘de uitrusting’. Daarnaast gaf iedere gemeente Dfl 100 subsidie per geplaatst kind. Ná 1930 werden de minimum verpleegkosten vastgesteld op Dfl 160 per jaar en nog steeds de eenmalige Dfl.105. Als reden geeft Dhr.Kooi dat de gemeenten niet meer willen subsidiëren als gevolg van ‘minder gunstige financiële omstandigheden’ . Vanaf 1929 was immers een economische crisis zonder weerga losgebarsten. De ouderlijke bijdrage voor Isaac Leeraar werd gedragen door het Israëlitisch Armbestuur, zo lezen we in de brief. Tot slot meldt Dhr.Kooi nog dat de totale kosten voor het Instituut per kind Dfl 1.100 – 1.200 bedragen. In 1935 wordt een Joods kosthuis gevonden voor Isaac, de familie Gerzon aan de Jozef Israelstraat te Groningen. Na vertrek van Sofia van Essen, Doetinchem, uit het Instituut, vreesde vader Juda voor vereenzaming van Isaac. Wat dit voor de kosten betekende, is niet bekend.  Wel was Dfl.100 in de periode 1925-1929 nu in 2015 € 750. In1930 was Dfl.160,nu in 2015 € 1.255 en Dfl 1.150 in 1930 nu € 9.000 in 2015.

 Juda Leeraar pleit op 23 april 1935 voor ontslag van Isaac uit het Instituut. Juda vindt 10 jaar opname nu wel genoeg. In de kantlijn staat dat Isaac niet bij dochter Lena Leeraar kan wonen. Wel kan Isaac al bij een baas terecht.   Op 1 juli 1935 beantwoordt de directeur van het Guyot Instituut de brief van Juda Leeraar. Hierin geeft hij aan dat de ontwikkeling van Isaac ontslag niet toelaat. Ook zit hij in klas 4 van Ambachtsschool en bijna klaar met zijn opleiding tot kleermaker. Pagina 2 van de brief waarin de directeur van het Guyot Instituut op 1 juli 1935 de brief van Juda Leeraar beantwoordt. Wel stelt de directeur een kosthuis voor om de eenzaamheid tegen te gaan.  Op 6 juli 1935 volgt een rappel van de directeur van het Guyot Instituut. Bij brief van 8 juli 1935 blijft Juda Leeraar aandringen op ontslag van Isaac Leeraar uit het Guyot Instituut. Bij brief van 9 juli 1935 blijft de directeur van het Guyot Instituut voet bij stuk houden. Bij brief van 10 juli 1935 stemt Juda Leeraar in het ontslag terug te draaien. Bij brief van 12 juli 1935 geeft de directeur van het Guyot Instituut aan dat hij tevreden met het terug draaien van het ontslag van Isaac Leeraar uit het instituut.

 Bij brief van 12 juli 1935 vraagt de directeur i.v.m. de schoolreis van Isaac Leeraar om oplettendheid bij het vroege vertrek en de late terugkomst. De heer Moritz Gerzon beantwoordt bij de brief van 13 juli 1935 de directeur van het Guyot Instituut. Bij brief van 11 september 1935 vraagt de directeur van het Guyot Instituut om opgave van de feestdagen en dat Isaac op vrijdagavond op het instituut wordt verwacht. Bij brief van 13 september 1935 geeft de op 13 september 1935 doet de heer Moritz Gerzon, zoals gevraagd, opgave van religieuze verplichtingen. Bij brief van 20 september 1935 schrijft de heer Moritz Gerzon dat hij voor opgave van de shabat tijden naar opperrabbijn Dasberg is geweest. Deze wordt echter slechts van week tot week afgegeven. De heer Moritz Gerzon vraagtbij brief of hij Isaac iets eerder naar huis mag laten gaan i.v.m. het Joods Nieuwjaar 1935. Bij brief van 2 januari 1936 vraagt Juda Leeraar of zoon Isaac aansluitend verlof kan krijgen, vanaf Nieuwjaar tot het huwelijk van zijn zuster Rebecca op 22 januari 1936. Er is geen geld om op en neer te reizen. Bij brief van 3 januari 1936 geeft de directeur aan dat hij niet akkoord gaat met het langere verlof.

 Bij brief van 14 november 1936 meldt de directeur dat Isaac zonder toestemming afwezig is geweest. Bij brief van 21 december 1936 schrijft Juda Leeraar dat Isaac na afloop van de kerstvakantie tijdens shabat moet terugreizen. Hoe kan de directeur nu de gevoelens van de Israëlieten zo verontachtzamen. Bij brief van 21 december 1936 schrijft de directeur dat het probleem rond het verlof is opgelost. Het Koningshuis was de boosdoener.   Pagina 1 van de brief van 23 maart 1937 waarin Juda Leeraar aangeeft dat hij ontevreden is over de behandeling van zijn zoon. Pagina 2 van de brief van 23 maart 1937 waarin Juda Leeraar aangeeft dat hij ontevreden is over de behandeling van zijn zoon.

Bij brief van 5 april 1937 informeert de directeur naar de feiten, betreffende de kledij. Bij brief van 7 april 1937 geeft mejuffrouw Bing aan dat ze het niet meer precies weet. Sophia werd uitgerust door het instituut, maar Isaac slechts gedeeltelijk. Bij brief van 8 april 1937 schrijft de directeur dat Juda nooit prijs stelde op gestichtskledij. Nu opeens wel, merkwaardig. Maar Isaac krijgt bij ontslag nu wel nieuwe kledij. Op 22 juli 1937 wordt Isaac uit het Doveninstituut ontslagen. Dit is het bewijs van ontslag. Bij brief van 3 augustus 1937 meldt de heer Moritz Gerson dat hij geld tekort komt.

 Jozef Israelsstraat 44 te Groningen, het kosthuis van Isaac Leeraar (1919), inwonende bij de familie Moritz Gerson, tijdens zijn opleiding aan het Guyot Instituut.  Rademarkt 5 te Groningen, de voormalige slagerij van Lena Leeraar en Jacob Philip van Gelder.  Informatie over Moritz en Adèle Gerson, het kosthuis van Isaac Leeraar in Groningen.    Isaac Leeraar (1919) op www.dovenshoah.nl    Rebecca Leeraar (1908) op www.dovenshoah.nl   Pagina 1 van Mozes Wertheim, echtgenoot van Rebecca Leeraar (1908), op www.dovenshoah.nl Pagina 2 van Mozes Wertheim, echtgenoot van Rebecca Leeraar (1908), op www.dovenshoah.nl  

 Het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 2 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 3 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 4 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 5 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 6 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 7 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 8 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939.

 Pagina 9 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 10 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 11 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 12 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 13 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 14 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 15 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 16 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939.

 Pagina 17 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 18 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 19 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 20 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 21 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 22 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 23 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. Pagina 24 van het complete feestrevue van het huwelijk tussen Rebecca Leeraar (1912) en Samuel Liefman Mok in 1939. 

 Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).    Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).    Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).    Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).   Certificaat Schietinstructie Raouf Alexander Leeraar (1991)

 Correspondentie aan de familie Bolwijn. Dhr. Bolwijn, wiens ouders de buren waren van Lena Leeraar en Jacob van Gelder aan de Kortenaerstraat heeft dit recentelijk geschonken aan het Oorlogs- en Verzetsmuseum te Groningen. Correspondentie aan de familie Bolwijn. Dhr. Bolwijn, wiens ouders de buren waren van Lena Leeraar en Jacob van Gelder aan de Kortenaerstraat heeft dit recentelijk geschonken aan het Oorlogs- en Verzetsmuseum te Groningen.  Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912). Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).  Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912). Correspondentie aan de zaak van S.L. Mok te Haarlem, gehuwd met Rebecca Leeraar (1912).

 Keuringsrapport militaire dienst uit 1874 van Hartog Leeraar (1854).   Een remplacant van de nummerverwisselaar van Hartog Leeraar (1854) voor dienstplichtig loteling Evert Harmen Smeenk.

Op 13 april 1874 verschenen voor notaris Gerard Willem de Josselin de Jong te Zutphen: Albert Jan Lubberding als gesubsitueerd gemachtigde bij monde van Antonius Johannes Hollmann, commissionair te Arnhem, en als mondeling gemachtige voor zijn minderjarige zoon Evert Harmen Smeenk, dienstplichtig loteling, Albert Smeenk, landbouwer te Goor, ten enen zijde,en Hartog Leeraar, parapluiemaker, wonende te Zutphen aan den anderen zijde. Hartog Leeraar stelt als, nummerverwisselaar, de Nationale Militie voor de plaats in te nemen van Evert Harmen Smeenk. Genoemde Leeraar zal ontvangen Dfl. 425,--, waarvan hij reeds Dfl. 60,-- heeft ontvangen. Het restant zal worden uitbetaald aan Isaac Leeraar, vader van Hartog Leeraar. Dfl. 140,-- bij goedkeuring en inlijving in het korps en twee maanden later de resterende Dfl. 225,-- Getuigen zijn Hermannus van Galen, zonder beroep, wonende te Loenen a/d Vecht en Johannes Jacobus Jansen, koopman, wonende te Elst.
Bron: Acte nr. 1170, Regionaal Archief Zutphen

Dfl 425,--  heeft in 2015 een waarde van ruim € 4.300.

 Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster. Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster. Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster. Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster. Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster. Dossier Kamer van Koophandel. Van 1883 tot 1927 is de manufacturen zaken van Hartog Leeraar gevestigd geweest aan de Barlheze 42 te Zutphen. De jongste dochter Betje heeft de zaak geliquideerd. Zij was vereffenster.