I Edzke Freriks, begraven op 2 april 1715 en getrouwd met Antie Jacobs, begraven op 19 januari 1723. Uit dit huwelijk:

1. Frerik Edskes volgt II-a
2. Jacob Edskes volgt II-b
3. Rixte Edskes gedoopt te Jemgum (Duitsland) op 28 september 1685.

II-a Frerik Edskes, gedoopt te Jemgum (Duitsland) op 4 maart 1677 en overleden te Midwolda rond 1728. Getrouwd te Midwolda op 2 juli 1707 met Frouwe Mentkes, gedoopt te Midwolda op 13 december 1685 en overleden rond 1728. Uit dit huwelijk:

1. Edsko Freerks, geboren te Midwolda rond 1710
2. Menneke Freriks volgt III-a
3. Takko Fredriks, gedoopt te Midwolda op 10 september 1717
4. Antje Freriks volgt III-b
5. Jacob Freriks volgt III-c
6. Rixte Freriks volgt III-d
7. Jacob Freerks, geboren rond 1728 en overleden rond 1746

III-a Menneke Freriks, gedoopt op 16 juli 1715 te Midwolda en trouwt te Midwolda op 15 maart 1739 met Jantien Luitiens (zij was eerder getrouwd met Ariaan Ebbels), geboren te Midwolda rond 1708. Uit dit huwelijk:

1. Frerik Mennekes volgt IV-a
2. Elijsabeth Mennekes volgt IV-b

IV-a Frerik Mennekes, gedoopt te Midwolda op 24 maart 1741. Getrouwt te Midwolda op 19 mei 1765 met Hilke Pieters, gedoopt te Midwolda op 5 juli 1744 en overleden te Midwolda op 7 oktober 1824. Uit dit huwelijk:

1. Janna Freriks, gedoopt te Midwolda op 26 januari 1766
2. Menneke Freriks, gedoopt te Midwolda op 4 oktober 1767
3. Menneke Freriks, gedoopt te Midwolda op 16 april 1769
4. Menneke Freriks Kuiper volgt V-a
5. Jantjen Freriks, gedoopt te Midwolda op 10 januari 1773
6. Harmke Freriks, gedoopt te Midwolda op 22 januari 1775
7. Elizabeth Freriks, geboren te Midwolda op 27 april 1777
8. Pieter Freeriks Kuiper volgt V-b
9. Elizabeth Freerks Kuiper volgt V-c
10. Tjaaktjen Freriks, gedoopt te Midwolda op 19 oktober 1783
11. Jan Freriks Leeraar volgt V-d
12. Jantje Freriks Kuiper volgt V-e

V-a Menneke Freriks Kuiper, gedoopt te Midwolda op 25 december 1770 en overleden op 27 juli 1833 te Midwolda. Getrouwd te Midwolda op 5 november 1790 met Geertje Lammerts, geboren te Blijham in 1755 en overleden te Midwolda op 22 augustus 1841.

V-b Pieter Freeriks Kuiper, gedoopt te Midwolda op 18 april 1779 en overleden te Midwolda op 11 oktober 1820. Hij trouwt te Midwolda op 13 maart 1803 met Hilke Okkes Possel, gedoopt te Midwolda op 21 februari 1779 en overleden te Midwolda op 26 oktober 1848.

V-c Elizabeth Freerks Kuiper, geboren te Midwolda op 16 mei 1781 en overleden te Midwolda op 18 december 1852. Zij trouwt te Midwolda op 15 augustus 1802 met Jacob Emmes Woltjer, gedoopt te Midwolda op 24 september 1780 en overleden te Midwolda 3 september 1821.

V-d Jan Freriks Leeraar, beroep dagloner, geboren te Midwolda op 9 september 1785 en overleden te Midwolda op 26 april 1839. Getrouwd te Nieuwolda op 5 augustus 1804 met Eke Tebbes van den Laan, geboren te Winschoten op 17 november 1783 en overleden te Heiligerlee op 16 juli 1825.

V-e Jantje Freriks Kuiper, geboren te Midwolda op 2 december 1788 en overleden te Midwolda op 18 mei 1863. Zij trouwt te Midwolda op 20 juli 1805 met Jan Luppes van Dijk, beroep dagloner, geboren te Finsterwolde op 9 oktober 1781 en overleden te Midwolda op 21 november 1855.

II-b Jacob Edskes, gedoopt te Jemgum (Duitsland) op 21 november 1680 en trouwt te Leer in 1707 met Taatje Hindriks van Midlum.

III-b Antje Freriks, gedoopt te Midwolda op 23 februari 1721. Eerst trouwt zij te Midwolda op 5 februari 1746 met Roelof Eppes, geboren te Scheemda rond 1721 en overleden rond 1771. Tussentijd trouwt zij te Midwolda op 25 augustus 1765 met Harm Derks, geboren rond 1730 en overleden te Midwolda op 26 mei 1814.

III-c Jacob Freriks, gedoopt in 1723 en getrouwd te Nieuwolda op 19 oktober 1747 met Anje Willems, geboren te Wagenborgen rond 1724.

III-d Rixte Freriks, gedoopt te Midwolda op 5 mei 1726 en zij trouwt te Midwolda op 20 mei 1747 met Derk Doekes, gedoopt te Midwolda op 15 januari 1718.

IV-b Elijsabeth Mennekes, gedoopt te Midwolda op 25 augustus 1743 en trouwt te Midwolda op 29 mei 1774 met Harm Geerts, geboren te Winschoten in 1748.