Joodse tak

Op 24 januari 1812 neemt Abraham Levie samen met zijn twee zonen Isaak en Jeremias (later ook wel Elias Abraham genoemd) in Amsterdam via de akte van naamsaanneming de naam van Leeraar tot familienaam. Isaak is volgens de akte op dat moment 31 jaar oud en Jeremias 27 jaar oud. Deze naamsaanneming werd vanaf 1811 door Napoleon per Keizerlijk Decreet verplicht gesteld en de namen werden vastgelegd in een register.

Tot nu is nog niet veel bekend over deze Abraham Levie. Hij is rond 1745 geboren en overleden te Amsterdam op 18 april 1819. Zijn beroep was liedjeszanger, kunstenaar en koopman. Hij trouwt rond 1780 met Judic Mozes. Wel heeft hij een oudere zus, namelijk Clara Levie. Zij moet voor 1745 zijn geboren en zij trouwt rond 1760 met Meijer Jacob Gersoni. Op de overlijdensakte van Abraham Levie Leeraar verklaart zijn neef Gerrit Meijer Gersoni, geboren in 1768 en overleden te Amsterdam op 1 augustus 1847 dit overlijden. Op de overlijdensakte van Judic Meijer Gersoni, geboren rond 1763 en overleden te Amsterdam op 30 april 1819, wordt aangegeven dat zij de dochter is van Meijer Jacob Gersoni en Clara Levie. Dit overlijden wordt door haar broer Gerrit Meijer Gersoni verklaard. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Clara Levie de zus is van Abraham Levie Leeraar.

Ook van de oudste zoon Isaak Leeraar is tot nu toe verder niets bekend. Van de andere zoon Elias Abraham Leeraar zijn alle afstammelingen grotendeels bekend.

De eerste kinderen van Elias Abraham Leeraar en Betje Meijers worden in Rotterdam en Den Bosch geboren. Hun laatste kind wordt in Nijmegen geboren. In Nijmegen overlijden uiteindelijk zowel Elias Abraham als Betje. De in Rotterdam en Den Bosch geboren kinderen breiden hier hun familie verder uit, terwijl het jongste kind en zijn nageslacht zich verder uitbreidt naar Arnhem, Rheden, Zutphen en Maastricht. Opvallend is dat er in de provincie Gelderland veel huwelijken zijn gesloten tussen de familie Cohen en Leeraar.

Door de Joodse afkomst zijn veel personen helaas omgekomen in de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog.

          Stamboom Abraham Levie Leeraar gevisualiseerd